Over Ons

Missie & visie

De emigratie generatie streeft naar een samenleving waarin mensen gezien worden voor wie ze zijn, leren van elkaar en daardoor prettig samenleven.
Met ontmoeting van generaties en culturen door kennismaking met de verhalen van eerste generatie migranten en erkenning van hun levensverhalen als onze gedeelde geschiedenis met het oog op een gezamenlijke toekomst.

Migrantenouderen worden in de maatschappij niet altijd gezien. Toch zijn het juist deze mensen die het hebben aangedurfd alles achter zich te laten om in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Voor deze mensen is het betekenisvol om hun levensverhaal te vertellen en aan een nieuwe generatie over te dragen.

Respect voor verschillen

Kinderen staan open voor nieuwe ontmoetingen en indrukken. Op gemengde scholen hebben sommige kinderen Nederlandse voorouders, anderen hebben buitenlandse roots. Door de verhalen van migrantenouderen ontstaat meer begrip voor deze diversiteit aan achtergronden. De verhalen verbinden en vergroten het respect voor verschillen tussen mensen en generaties.

Onze doelen

De belangrijkste doelen van De emigratie generatie zijn:

 • Het verbinden van generaties.
 • Het verbinden van mensen in de wijk.
 • Aandacht geven aan de pioniers die migranten waren.
 • Het vastleggen van migratieverhalen voor later.
 • De recente geschiedenis van Nederland dichtbij brengen en betrokkenen laten ervaren dat ze er zelf deel van uitmaken.
 • Positief ‘wereldburgerschap’ aan het grote publiek laten zien, door de verhalen breder te communiceren.

Voor wie is De emigratie generatie?

De emigratie generatie is er voor scholen (kinderen tussen 10 en 14 jaar) en voor migrantenouderen(-organisaties). Beiden kunnen De emigratie generatie inzetten voor een van bovengenoemde doelen.

Ons aanbod

Het aanbod van De emigratie generatie bestaat uit een aantal vaste bouwstenen, die desgewenst op maat kunnen worden ingevuld:

 • Gastles over de thema’s ‘emigratie’ en ‘generatie’.
 • Gastles interviewtraining voor kinderen.
 • Voorbereidend gesprek voor migrantenouderen over hoe je je levensverhaal vertelt.
 • De ontmoeting: kinderen en migrantenouderen gaan samen in gesprek.
 • Verhaal schrijven: kinderen maken samen een verhaal of gedicht over het gesprek.
 • Gastles presenteren voor kinderen.
 • Afsluiting en presentatie: kinderen presenteren

Even voorstellen

Het team

Saskia Derks

Oprichter en directeur

saskia@emigratiegeneratie.nl

Hoda Hamdaoui

 Projectmanager

hoda@emigratiegeneratie.nl

Ilhame Arab

 Communicatie-manager

ilhame@emigratiegeneratie.nl

Wijnand Hollander

 Zakelijk leider

wijnand@emigratiegeneratie.nl

Het bestuur

Corrie Korpershoek

Amina Haitoute

Wij zoeken jou!

 Penningmeester

Vrijwilligers en stagiaires

Veel van onze gastlessen, en ook steeds meer activiteiten en werving, wordt gedaan door vrijwilligers. Daar zijn we super dankbaar voor. Het is ons idee dat iedereen iets komt halen en ook brengen in De emigratie generatie. Ideeën van vrijwilligers en stagiaires zijn dan ook altijd welkom. De stagiaires zijn vaak studenten social work en besteden gedurende enkele maanden een aantal uren in de week aan hun stage.

Vertellers

Mooi om te zien hoe ook onze vertelopa’s en -oma’s soms actief worden, hun wensen te kennen geven, en met hun ideeën de activiteiten betekenis en richting geven. Migrantenouderen komen vertellen op scholen, maar helpen bijvoorbeeld ook met organiseren van een bedank-feestje, het werven van nieuwe ouderen, of denken mee over de inhoud van een programma voor Culturele Zondag.

Organisaties Stichtingen/wijkprofessionals

De emigratie generatie werkt samen met scholen maar ook met 50 jaar gastarbeiders in Utrecht, wijkwelzijnsorganisatie Dock Utrecht, Het Utrechts Archief, HoiUtrecht, bibliotheek Utrecht, Mira Media, de Brede School, Attifa zorg, Stichting Asha en incidenteel met veel meer partijen. We geloven enorm in 1+1=3 en ervaren elke week hoe veel je voor elkaar kan krijgen in samenwerking met derden.